Naprave za nadzor varovalk

  • Fuse monitoring devices

    Naprave za nadzor varovalk

    Sestavljen je iz naslednjih delov: 1. Udarnik za talino, 2. Mikro stikalo (z enim običajnim tesnim kontaktom in enim običajnim odprtim kontaktom), 3. Podstavek za udarno napravo in stikalo. Naprave za nadzor varovalk so običajno vzporedne pod vijaki za pritrditev pokrova na koncih varovalk. Ko se varovalka pokvari, udarni zatič vzmeti iz udarca, mikro stikalo je potisnilo in signal odposlal ali vezje prekinilo. Nato lahko razdaljo med obema pritrdilnima koncema nastavite v določenem obsegu za vzporeditev z varovalkami z različno višino.